W aktualnej wersji oprogramowania wprowadziliśmy kilka modyfikacji polegających na dodaniu nowych funkcjonalności. Szczegóły zostały przedstawione w załączonym pliku.

06.2017_Aktualizacja