Polityka prywatności aplikacji Maxi327

Szanujemy Twoją prywatność i dbamy o Twoje danych osobowych, dlatego dokładamy wszelkich starań, aby wszystko odbywało się zgodnie z najlepszymi standardami i bezpieczeństwa. Pojęcia z poniższego tekstu Polityki Prywatności aplikacji mobilnej Maxi327 mają spójne znaczenie z pojęciami z Regulaminu aplikacji Maxi327.

Kto jest Administratorem?

Administratorem danych osobowych jest MaxiEcu Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Gdyni przy ul. Fleszarowej-Muskat 7, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku pod nr KRS 0000698844, NIP: 5862323620; REGON: 368496355. Jeśli będziesz potrzebował informacji związanych z przetwarzaniem danych osobowych – skontaktuj się z nami listownie lub przez korespondencje elektroniczna pod adres e-mail team@maxiecu.com.

Jakie dane przetwarzamy?

Przetwarzamy wyłącznie te dane, które są niezbędne do identyfikacji Ciebie jako Użytkownika oraz do zapewnienia poprawnego działania aplikacji. Przetwarzamy więc dane jak adres e-mail (przekazany w trakcie pierwszego logowania). Jeśli wybrałeś możliwość zalogowania do aplikacji za pośrednictwem konta na portalu społecznościowym będziemy przetwarzać również numer identyfikacyjny z danego portalu (np. Facebook ID, Google ID). Do uzyskania odpowiedniego wyniku wybranych parametrów, konieczne jest także przetwarzanie danych dotyczące geolokalizacji urządzenia, na którym korzystasz z aplikacji. W dowolnym momencie możesz jednak zrezygnować z korzystania z danej funkcji aplikacji i wyłączyć pobieranie danych GPS. Aby zapewnić możliwość wprowadzenia odpowiednich rozwiązań np. niwelujących problemy techniczne, aplikacja wysyła również informacje dotyczące samego urządzenia mobilnego jak: a. marka, b. model, c. identyfikator sprzętowy, d. rodzaj i wersja systemu operacyjnego, e. data i godzina logowania. Jeżeli korzystając z aplikacji wyślesz do nas zgłoszenie, zapiszesz dane diagnostyczne lub zostawisz komentarz – ich treść zostanie przypisana do Twojego konta.

Do czego są wykorzystywane Twoje dane kontaktowe?

Zebrane dane jak np. adres e-mail mogą zostać wykorzystane w celu weryfikacji tożsamości użytkownika, który utracił dostęp do swojego konta w aplikacji. Na ten adres e-mail zostaną także wysłane powiadomienia o np. udzieleniu odpowiedzi na złożone przez Ciebie zapytania na koncie Użytkownika. Dodatkowo, w przypadku wyrażenia stosownych zgód dane mogą być użyte w związku z prowadzonymi działaniami promocyjnymi.

W jakich celach przetwarzamy dane osobowe?

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu:

 • świadczenia usług drogą elektroniczną na zasadach opisanych w Regulaminie aplikacji MaxiElm. Świadczone przez nas usługi wiążą się z konieczności przetwarzaniem danych osobowych, więc bez wykonywania tych działań nie moglibyśmy zapewnić realizacji naszych usług na Twoją rzecz.
 • realizacji prawnie uzasadnionych interesów, tj.ewentualne ustalenie, dochodzenie i egzekucję roszczeń lub obronę przed roszczeniami, zapobieganie nadużyciom i oszustwom, wykrywania przypadków niedozwolonego korzystania z usług, zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego, prowadzenie działań o charakterze marketingowym, udzielanie odpowiedzi na zapytania i wiadomości Użytkowników, prowadzenie statystyk oraz dokonywanie badań analitycznych i testów w celu lepszego doboru usług do potrzeb Użytkownika czy optymalizacji procesów, dokonywanie profilowania, którego celem jest jak najlepsze dopasowanie przesyłanych informacji do potrzeb i zainteresowań Użytkownika, przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienia rozliczalności.
 • prowadzenia działań marketingowych dotyczących naszej działalności przy pomocy środków komunikacji elektronicznej np. wiadomość e-mail, przy czym tego typu działania będziemy wykonywać wyłącznie w oparciu o Twoją dobrowolną zgodę,

Jak długo dane będą przetwarzane?

Twoje dane będą przetwarzane do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania tzn.

 • w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – wyłącznie do momentu jej wycofania,
 • w przypadku niezbędności przetwarzania danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania i do momentu upływu przedawnienia roszczeń związanych z przedmiotem umowy, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa
 • w przypadku, gdy postawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, do czasu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania tego interesu.

Po zakończeniu okresu przetwarzania dane osobowe Użytkownika są nieodwracalnie usuwane lub zanonimizowane.

Jakie są prawa?

Użytkownikowi przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem jego danych osobowych, jak:

 • prawo dostępu do danych,
 • prawo sprostowania danych,
 • prawo do usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych.

Czy dane osobowe są udostępniane?

Twoje dane mogą być przekazywane wyłącznie w granicach dozwolonych prawem i niezbędnych do poprawnego korzystania z Aplikacji. Mogą więc być przekazane podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu np. dostawcom usług IT, obsłudze prawnej, obsłudze księgowej, obsłudze klienta itp. przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane wyłącznie na podstawie stosownych umów i jedynie zgodnie z naszymi instrukcjami. Od naszych partnerów wymagamy zachowania poufności oraz zapewnienia odpowiednich środków bezpieczeństwa. Twoje dane mogą być również udostępniane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa, np. organom ścigania. Ze względu na wykorzystywanie w naszej Aplikacji narzędzi analitycznych od dostawców jak Google, podmiot ten może mieć dostęp do danych tzw. eksploatacyjnych (charakteryzujących sposób korzystania).

Czy dane są przekazywane poza EU?

Nasza firma nie przekazuje danych osobowych do podmiotów, których siedziby znajdują się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Wyjątek stanowi jedynie korzystanie z usług ogólnoświatowych firm jak np. Google. Firmy te, dają jednak gwarancję wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancja ta wynika w szczególności ze zobowiązania do stosowania tzw. standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Unii Europejskiej.

Czy przetwarzanie danych jest zautomatyzowane?

Niektóre nasze usługi mogą wymagać wykorzystania technik zautomatyzowanego przetwarzania danych. Techniki te są niezbędne np. w przypadku jeśli będziesz chciał skorzystać np. z funkcji oceny ergonomii jazdy czy ekonomiczności zużycia paliwa. Kryteria oceny wynikają wyłącznie z naszych wewnętrznych ustaleń i nie są nigdzie przekazywane. Działanie to jest więc dla Ciebie całkowicie neutralne i w żaden sposób nie wywołuje jakichkolwiek skutków prawnych. Dokonywane przez nas profilowanie służy jedynie analizie Twoich preferencji i zainteresowań, która pozwoli na lepsze dostosowanie treści, które w pierwszej kolejności będą Ci prezentowane w Aplikacji.