Jeśli chcesz, aby twoje konto Użytkownika zostało usunięte z naszej bazy – możesz to zrobić przez formularz na koncie Użytkownika.
Usunięcie konta wiąże się z nieodwracalną utratą licencji i dezaktywacją interfejsu. Po usunięciu licencja w żaden sposób nie może zostać wznowiona, przywrócona lub przeniesiona oraz nie może być przedmiotem sprzedaży lub innych form odstąpienia. Interfejs powiązany z usuniętą licencją zostaje dezaktywowany co skutkiem brakiem możliwości korzystania z interfejsu.


Aby usunąć dane:
Zaloguj się na konto Użytkownika, wybierz odpowiedni formularz i wpisz swoją prośbę o usunięcie konta i zatwierdź formularz wybierając przycisk WYŚLIJ.
Zgłoszenie zostanie niezwłocznie zrealizowane w godzinach pracy naszego biura tj. w dni robocze od poniedziałku do piątku, między 7:00 a 15:00 (czasu środkowoeuropejskiego).
Usunięte zostaną wszystkie dane zarejestrowane na Twoim koncie Użytkownika, tj. nazwa użytkownika, adres e-mail, numer i wersja interfejsu, data aktywacji, historia zgłoszeń, historia zakupów.
Wyłącznie w przypadku jeśli zakup był realizowany przez naszą firmę – możemy przechowywać Twoje dane związane z realizacją zamówienia o ilei jest to dozwolone lub wymagane przez prawo, np. ze względów podatkowych, księgowych, w celu prowadzenia list wykluczeń, zapobiegania nadużyciom, jeśli jest to wymagane w związku z roszczeniem prawnym lub postępowaniem, w celu egzekwowania naszych umów, lub przestrzegać innych obowiązków prawnych. Kiedy nie będziemy już mieli uzasadnionej potrzeby przetwarzania Twoich danych, usuniemy lub zanonimizujemy Twoje dane z naszych aktywnych baz danych. Będziemy również bezpiecznie przechowywać informacje i izolować je od dalszego przetwarzania na dyskach zapasowych do czasu, aż możliwe będzie ich usunięcie.


Pozostałe informacje o przetwarzaniu przez nas danych osobowych w naszej Polityce Prywatności